<div align="center"><h1>ZŁOTA LINIA grupa twórców</h1><br><h3>Międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa twórców Złota Linia skupiająca wokół siebie artystów ze wszystkich dyscyplin sztuki wystawiających się na corocznych, tzw. Majówkach Artystycznych organizowanych przez Grupę w rożnych miejscach w kraju i poza </h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zlotalinia.strefa.pl/">http://www.zlotalinia.strefa.pl/</a></div>